Kasten Rönnowsgatan 3B 4tr - 302 94 Halmstad - Sverige
+46 (0)8-5000 1520
Följ oss:

Category: Flerfamiljshus och hotell

Spisar och eldstäder

Det finns många lägenheter där man inte kan använda ugnar eftersom rökkanalen inte är tillräcklig.
  • Posted by bech_morten / Posted on 04 Jan / 0 Comments
  • Read More

Olja- och gaspannor

Luft är en viktig del av förbränningsprocessen och man kan inte få ett optimalt resultat om inte lufttillförseln regleras.
  • Posted by bech_morten / Posted on 04 Jan / 0 Comments
  • Read More