Kasten Rönnowsgatan 3B 4tr - 302 94 Halmstad - Sverige
+46 (0)8-5000 1520
Följ oss:

Category: Industri

Härderier

På en marknad med ökande energipriser, där fokus ligger på ett effektivt bruk av resurser och med begränsande krav på CO2 utsläpp, är det meningsfullt att dra nytta av den avsevärda mängd energi som finns i rökgaser, ånga och andra värmeprocesser.
  • Posted by bech_morten / Posted on 04 Jan / 0 Comments
  • Read More

Torkanläggningar

På en marknad med ökande energipriser, där fokus ligger på ett effektivt bruk av resurser och med begränsande krav på CO2 utsläpp, är det meningsfullt att dra nytta av den avsevärda mängd energi som finns i rökgaser, ånga och andra värmeprocesser.
  • Posted by bech_morten / Posted on 04 Jan / 0 Comments
  • Read More

Metallbearbetning

Bearbetning av metal innebär en mycket intensive energiprocess som alstrar mycket värme.
  • Posted by bech_morten / Posted on 04 Jan / 0 Comments
  • Read More