Kasten Rönnowsgatan 3B 4tr - 302 94 Halmstad - Sverige
+46 (0)8-5000 1520
Följ oss:

Category: Lösningar

Härderier

På en marknad med ökande energipriser, där fokus ligger på ett effektivt bruk av resurser och med begränsande krav på CO2 utsläpp, är det meningsfullt att dra nytta av den avsevärda mängd energi som finns i rökgaser, ånga och andra värmeprocesser.
 • Posted by bech_morten / Posted on 04 Jan / 0 Comments
 • Read More

Torkanläggningar

På en marknad med ökande energipriser, där fokus ligger på ett effektivt bruk av resurser och med begränsande krav på CO2 utsläpp, är det meningsfullt att dra nytta av den avsevärda mängd energi som finns i rökgaser, ånga och andra värmeprocesser.
 • Posted by bech_morten / Posted on 04 Jan / 0 Comments
 • Read More

Metallbearbetning

Bearbetning av metal innebär en mycket intensive energiprocess som alstrar mycket värme.
 • Posted by bech_morten / Posted on 04 Jan / 0 Comments
 • Read More

Bageri

Moderna bageri behöver effektiv produktion med hög kvalitet och flexibilitet. Det perfekta brödet som gräddas i en modern bageriugn behöver exakt styrning av:
 • Posted by bech_morten / Posted on 04 Jan / 0 Comments
 • Read More

Industriellt bageri

Moderna bageri behöver effektiv produktion med hög kvalitet och flexibilitet. Det perfekta brödet som gräddas i en modern bageriugn behöver exakt styrning av:
 • Posted by bech_morten / Posted on 04 Jan / 0 Comments
 • Read More

Restaurang

Storkök, restauranger, pubar, barer, etc har ofta höga krav på extraktion för att säkerställa en trevlig arbetsmiljö.
 • Posted by bech_morten / Posted on 04 Jan / 0 Comments
 • Read More

Pizzeria

För att grädda en pizza krävs det en hel del värme och detta är ofta en utmaning för utsugningssystemet.
 • Posted by bech_morten / Posted on 04 Jan / 0 Comments
 • Read More

Spisar och eldstäder

Det finns många lägenheter där man inte kan använda ugnar eftersom rökkanalen inte är tillräcklig.
 • Posted by bech_morten / Posted on 04 Jan / 0 Comments
 • Read More

Olja- och gaspannor

Luft är en viktig del av förbränningsprocessen och man kan inte få ett optimalt resultat om inte lufttillförseln regleras.
 • Posted by bech_morten / Posted on 04 Jan / 0 Comments
 • Read More

Spisar och eldstäder

I vart fjärde hem har man problem med att få igång elden, antingen i en vedeldad spis eller eldstad. Några av de vanligaste problemen är:
 • Posted by bech_morten / Posted on 04 Jan / 0 Comments
 • Read More

Gasspis

Förbränningssystem som använder gas kräver extra höga säkerhetskrav. En gasläcka kan förorsaka allvarlig förgiftning, eldsvåda eller explosioner och måste därför undvikas.
 • Posted by bech_morten / Posted on 04 Jan / 0 Comments
 • Read More

Pelletsugnar/pannor

En skorsten är optimerad för en given driftstidpunkt; om en ugn med biobränsle används under året så tillåter dock inte en naturlig rökkanal alltid optimala driftsförhållanden.
 • Posted by bech_morten / Posted on 04 Jan / 0 Comments
 • Read More