Kasten Rönnowsgatan 3B 4tr - 302 94 Halmstad - Sverige
+46 (0)8-5000 1520
Följ oss:

Category: Skorstensfläktar

RHGC

Eftersom skorstensfläkten är monterad uppe på skorstenen så bildas det ett vakuum i rökkanalen och skorstenen. Skorstensfläkten hör till ett exodraft system och måste kopplas till en exodraft kontroll. För matchande tillbehör se nedan.
 • Posted by bech_morten / Posted on 28 Nov / 0 Comments
 • Read More

RS009-016

Eftersom skorstensfläkten är monterad uppe på skorstenen så bildas det ett vakuum i rökkanalen och skorstenen. Skorstensfläkten hör till ett exodraft system och måste kopplas till en exodraft kontroll. För matchande tillbehör se nedan.
 • Posted by bech_morten / Posted on 04 Jan / 0 Comments
 • Read More

RS255-285

exodraft RS255-285 skorstensfläkt är en speciell utflödesfläkt för heta rökgaser. Den monteras uppe på skorstenen och har ett horisontellt utflöde. Skorstensfläkten garanterar ett optimalt rökutsläpp oavsett skorstenens placering, storlek eller höjd. Den kan användas både för nya och befintliga installationer.
 • Posted by bech_morten / Posted on 04 Jan / 0 Comments
 • Read More

RSV

Eftersom skorstensfläkten monteras uppe på skorstenen så skapas ett vakuum i rökkanalen och skorstenen. Skorstensfläkten kan användas för alla sorters bränsle men är framför allt lämpad för hårda bränslepannor, eldstäder och spisar.
 • Posted by bech_morten / Posted on 04 Jan / 0 Comments
 • Read More

RSHT

RSHT skorstensfläkt är utformad för drift under extrema förhållanden med mycket höga rökgas temperaturer.
 • Posted by bech_morten / Posted on 04 Jan / 0 Comments
 • Read More

RHG

RHG160 är en skorstensfläkt som används tillsammans med mindre gasspisar. Skorstensfläkten har ett horisontellt utflöde och ett inbyggt övervakningssystem som består av en brytare för tryckkontroll och en flödesmätare.
 • Posted by bech_morten / Posted on 04 Jan / 0 Comments
 • Read More

RSVG

RSVG är speciellt utvecklad för gaseldstäder och individuella gaseldade pannor.
 • Posted by bech_morten / Posted on 04 Jan / 0 Comments
 • Read More

RSHG

RSHG är speciellt utformad för gaseldstäder och individuella gaseldade pannor.
 • Posted by bech_morten / Posted on 04 Jan / 0 Comments
 • Read More

GSV

GSV skorstensfläkt från exodraft är en utblåsningsfläkt med vertikalt utflöde. Eftersom skorstensfläkten är monterad uppe på skorstenen så bildas det ett vakuum i rökkanalen och skorstenen.
 • Posted by bech_morten / Posted on 04 Jan / 0 Comments
 • Read More