Kasten Rönnowsgatan 3B 4tr - 302 94 Halmstad - Sverige
+46 (0)8-5000 1520
Följ oss:

Category: Styrningar

EBC24

EBC20-Automatic är en automatisk styrning med en trycktransduktor (XTP) för en eller flera pannor och andra installationer där flera värmekällor är anslutna till samma skorsten.
 • Posted by bech_morten / Posted on 05 Sep / 0 Comments
 • Read More

EBC10v2

EBC10-Automatik är en automatisk styrning med en tryckgivare (XTP) för en panna och andra installationer där någon from av värmekälla är ansluten till skorstenen.
 • Posted by cst / Posted on 14 Apr / 0 Comments
 • Read More

EFC15

EFC15 är en elektronisk hastighetsstyrning för manuell drift av exodraft skorstensfläktar för installation i LK Fuga serien.
 • Posted by bech_morten / Posted on 04 Jan / 0 Comments
 • Read More

EFC16

EFC16 är en elektronisk hastighetsstyrning för manuell drift av exodraft skorstensfläktar för installation i LK Fuga serien. Hastigheten på skorstensfläktens motor kan kontinuerligt kontrolleras med EFC16 styrningen och skorstensfläktens kapacitet kan därmed varieras från 25 till 100%.
 • Posted by bech_morten / Posted on 04 Jan / 0 Comments
 • Read More

EFC18

EFC18 styrning är en manuell 9 hastighetskontroll med en inbyggd automatisk start/stop för exodraft skorstensfläkt.
 • Posted by bech_morten / Posted on 04 Jan / 0 Comments
 • Read More

EFC21

EFC21 styrningen utvecklades för gaseldstäder som är anslutna till en exodraft skorstensfläkt.
 • Posted by bech_morten / Posted on 04 Jan / 0 Comments
 • Read More

EBC22

EBC20-Automatic är en automatisk styrning med en trycktransduktor (XTP) för en eller flera pannor och andra installationer där flera värmekällor är anslutna till samma skorsten.
 • Posted by bech_morten / Posted on 04 Jan / 0 Comments
 • Read More

EHC20

EHC20 är en intelligent styrning av din exodraft lösning för värmeåtervinning. Om temperaturen går över den önskade nivån på vattensidan, öppnas EHC20:s sekundära flödesvalv i värmeåtervinningsenheten och riktar rökgasen/vattenångan direkt in i skorstenen.
 • Posted by bech_morten / Posted on 04 Jan / 0 Comments
 • Read More

EFC35

EFC 35 är en manuellt driven elektronisk hastighetsstyrning för skorstensfläktar från exodraft.
 • Posted by bech_morten / Posted on 04 Jan / 0 Comments
 • Read More

EW41

exodraft EW41 är en fjärrstyrd styrning som används för att reglera skorstensfläktar för eldstäder som använder hårda bränslen, till exempel eldstäder och spisar. Skorstenfläkten kan slås på och av samt hastigheten regleras med EW41 kontrollpanel. Kontrollpanelen sparar de senaste inställningarna och du kan läsa av förbrukningsdatan direkt på skärmen.
 • Posted by bech_morten / Posted on 04 Jan / 0 Comments
 • Read More