tysk flag danish flag uk flag US flag norsk flag fransk flag finsk flag

En speciell designlösning

fireplace in woolladon hall

Andra graden kulturmärkt privat egendom övervinner hinder för design

Woolladon Hall är en vacker andra graden kulturmärkt egendom som är byggd av sten, samt halm och lera. En stor del av byggnadens struktur har renoverats de senaste åren och som en del av detta har ägarna, Sue och Charles, också valt att bygga en traditionell öppen eldstad av granit, som ett komplement till egendomens stil.

Stephen Whettem Architects of Tavistock, som tagit hand om ombyggnaden av 1600-talshusets överflödiga flygel, anlitades för att bygga eldstaden. På grund av förhållandet mellan storleken på eldstaden och rökkanalen så fungerade inte eldstaden med naturligt drag.

Stehpen Whettem förklarar:

”För att komma över detta hinder för designen så tog vi kontakt med exodraft som kunde ge oss råd om en lösning.”

exodraft rekommonderade en RSV fläkt, som drar ut rök och lågor vertikalt från eldstaden, vilket tillåter byggarna att gömma fläkten inne i skorstenen för ett estetiskt tilltalande yttre.

”En viktig fördel är att elden tänds redan vid första försöket, varje gång, och utan stora ansträngningar”, säger Charles.

Andra graden kulturmärkta byggnader är ”nationellt viktiga och speciellt intressanta” Engelskt Arv (English Heritage) Avdelningen för kultur, media och sport

exodraft fireplace

Relaterade produkter

rsv chimney fan

exodraft skorstensfläkt RSV är en utflödesfläkt som är byggd med ett starkt vertikalt utflöde.

efc16 web

EFC16 är en elektronisk hastighetsstyrning för manuell drift av exodrafts skorstensfläktar. Hastigheten på skorstensfläktens motor kan kontinuerligt kontrolleras med EFC16-styrningen och skorstensfläktens kapacitet kan därmed varieras från 25% till 100%.

Skriv oss för ett icke-bindande förslag om hur vi kan lösa dina skorstensproblem.