tysk flag danish flag uk flag US flag norsk flag fransk flag finsk flag

Partikelfilter i Köpenhamn, Danmark

Partikelfilter i Köpenhamn, Danmark

I Köpenhamn i Danmark har den privatpraktiserande psykologen Vibeke Møller ett orangeri som fungerar som hennes mottagning. Vibeke har låtit installera en vedeldad braskamin för att värma upp orangeriet men hon är också medveten om problemet med partikelutsläpp. Därför har hon också låtet installera ett partikelfilter från exodraft.
Vibeke är så nöjd med filtret att hon tänker installera ett partikelfilter även på sin andra skorsten.

Ett partikelfilter från exodraft bidrar till en betydande minskning av skadliga partiklar och gör braskaminen till en ännu mer miljö- och koldioxidvänlig värmekäll

exodraft ESP-kaminfiltret är utformat för att filtrera bort farliga och ultrafina partiklar från rökgasen i din braskamin eller spisinsats.

Partikelfiltret minskar antalet partiklar med 95% (fina och ultrafina partiklar) samt minskar den totala partikelmassan med 70-75%. Mätningar utfördes enligt den norska standarden NS3058 som motsvarar utomhusluftförhållanden.

Relaterade produkter

exodrafts filter för braskaminer avlägsnar upp till 95 % av skadliga små och extremt små partiklar från rökgasen vid vedeldning.

Skriv oss för ett icke-bindande förslag om hur vi kan lösa dina skorstensproblem.