tysk flag danish flag uk flag US flag norsk flag fransk flag finsk flag

Värmeåtervinning hos FJ Industries i Danmark

Med huvudkontor nära Odense, Danmark och fabriker i både Sverige och Kina har FJ Industries specialiserat sig på produktion av sintrade metallartiklar i nästan trettio år.

Produktionen av sintrade metallartiklar är en lång process där metallpulver utsätts för massivt hydrauliskt tryck för att komprimera det till metallkomponenter som därefter värmebehandlas i en tunnelugn.

Under sintring i tunnelugnen släpps stora mängder värme ut i form av rökgaser, och just i denna värme såg FJ Industries tillsammans med Exodraft ett tillfälle till återvinning för. Genom att återanvända spillvärme från rökgaser kan FJ Industries minska sina koldioxidutsläpp betydligt

– samtidigt som deras energikostnader har minskat avsevärt. Värmeåtervinningslösningen som tillhandahålls av Exodraft omvandlar de heta rökgaserna till varmvatten, vilket därefter användes för att inte bara värma FJ Industries lokaler utan även för att värma badvatten och vatten för allmänna ändamål.

 

FJ heat recovery metal
heat recovery at FJ industries

En annan fördel med vårt värmeåtervinningssystem är att kunna värma upp elementen till en ännu högre temperatur, vilket betyder att när de når den smälta zinkytan, sjunker inte zinken.

Detta gör att vi kan spara lite på vår zinkförbrukning och minskar också uppbyggnaden av aska eftersom elementen är torra snarare än våta när de går in i zinken. Så, det är några av de extra fördelar vi har upplevt utöver de förväntade.

Utöver att återanvända värme från tunnelugnarna, innebar Exodraft-lösningen också värmeåtervinning från företagets stora luftkompressor.

exodrafts nyckellösning innebar att man hanterade företagets skorstensstruktur, installerade en skorstensfläkt för luftdragskontroll, arbete på vattenrör och rörledningsarbeten samt hantering av värmeåtervinningssystemet via PLC. FJ Industries, Lars Wildenschild, gick implementeringen och samarbetet med exodraft väldigt smidigt.

”Vi blev bemötta med professionalism och stor flexibilitet från Exodraft, så det system vi har installerat passar precis våra behov. Våra resultat visar att vi har uppnått betydande energibesparingar – vilket innebär att lösningen kommer att ha betalat sig själv efter cirka 2½ år.”

FJ Industries har även möjlighet att övervaka sin värmeåtervinning kontinuerligt via en skärmdisplay, vilket ger dem en tydlig bild av hur mycket värme som har återvunnits och hur mycket pengar som har sparats. Sammantaget lämnar värmeåtervinningslösningen från exodraft FJ Industries ett mer effektivt och grönare företag.

Besök exodraft-varmeatervinning.se för mer information om värmeåtervinning och hur det kan gynna ditt företag.

trendlog on computer

  Fyll i detta utvärderingsformulär för att ta reda på din värmeåtervinningspotential:

  Hur ser du helst att din återhämtade värme används (du kan välja flera alternativ)?:
  Överförs till fjärrvärmesystemetAnvänds i produktionsprocesserUppvärmning av fabrik, lager eller kontorAnvänds för absorptionskylare/kylningVarmt vatten för badmöjligheterHot water for bathing facilitiesLuftridå och luftvärmesystemVarmt vatten för allmän rengöring/tvättÖvrigt

  Relaterade produkter

  basic plate small side

  De högtemperatur värmeåtervinnings-enheterna i Basic Series från exodraft återvinner oanvänd energi från rökgas och processluft. Enheterna är konstruerade för att fungera i rökgastemperaturer upp till 600 ° C på luftsidan.

  rsv chimney fan

  exodraft skorstensfläkt RSV är en utflödesfläkt som är byggd med ett starkt vertikalt utflöde.

  Bypass Damper

  exodraft’s förbikopplade spjäll används i avgassystem för att styra de heta rökgaserna/processluften till värmeåtervinnings enheter. Detta förbikopplade spjäll används i första hand för större pann-system, industriella verk, eller kommersiella system.

  Skriv oss för ett icke-bindande förslag om hur vi kan lösa dina skorstensproblem.