tysk flag danish flag uk flag US flag norsk flag fransk flag finsk flag

Värmeåtervinning hos Staehle GmbH

Tyskbaserade G. Staehle GmbH är en av de tre europeiska tillverkarna av aerosolburkar. Företaget har produktionsanläggningar i både Stuttgart och Schifferstadt.

Som ett ansvarsfullt företag är Staehle stolta över sin hållbarhet och miljömedvetenhet och har sedan 2015 blivit ISO 50001-certifierad med hjälp av ett energiledningssystem som fokuserar på minskning och övervakning av koldioxidutsläpp.

Därför tog Staehle i beräkningen av den nya produktionslinjen i Schifferstadt hänsyn till avgasvärmeåtervinning.

Processen att producera de tunna aluminiumplåtarna som aerosolburkarna därefter tillverkas av resulterar i gaser, vilka måste behandlas. Därför går gaserna genom en 700-graders termisk efterförbränning vilket gör dem säkra att släppa ut i miljön.

Staehle ville använda de höga avgastemperaturerna från efterförbränningen och förvandla de till varmvatten som levereras till sitt lagers värmesystem.

overview of staehle
chimneys on top of staehles company

exodraft valdes som leverantör av hela skorstenssystemet inklusive utblåsningsvärmeåtervinning för den nya produktionslinjen.

Enligt Marc Oliver, Staehle VD, var orsaken till att Staehle valde exodraft som leverantör, att bkunde erbjuda den mest kompakta och effektiva värmeåtervinningsenheten på marknaden som en nyckellösning.

“När den nya anläggningen startades blev det snart klart att prestanda data som utlovas i erbjudandet från exodraft hade blivit fullständigt uppfyll, till och med överträffades värdena som var uträknade från början.”

Projektet genomfördes 2016, tillsammans med den allmänna entreprenören, värmeingenjörer, elektriker och skorstensbyggare.

 

 

Systemet var skräddarsytt och utformat för att bli inkorporerat i produktionsprocessen. En hög grad av flexibilitet och kommunikation garanterade att integrationen mellan byggnaden och produktionslinjen genom skorstens- och värmeväxlarteknik kunde realiseras.

Den ackumulerade återvunna energin från avgaserna kan övervakas kontinuerligt på display-skärmen.

Sedan oktober 2016 har Staehle uppvärmt sina lager på 7.500m² med ett system för avgasvärmeåtervinning, vilket minimerar värmekostnaden, vilket inte bara skyddar miljön utan också bekämpar stigande uppvärmningskostnader.

staehle heat recovery

  Fyll i detta utvärderingsformulär för att ta reda på din värmeåtervinningspotential:

  Hur ser du helst att din återhämtade värme används (du kan välja flera alternativ)?:
  Överförs till fjärrvärmesystemetAnvänds i produktionsprocesserUppvärmning av fabrik, lager eller kontorAnvänds för absorptionskylare/kylningVarmt vatten för badmöjligheterHot water for bathing facilitiesLuftridå och luftvärmesystemVarmt vatten för allmän rengöring/tvättÖvrigt

  Relaterade produkter

  safe plate mini photo

  De högtemperatur värmeåtervinnings-enheterna i Basic Series från exodraft återvinner oanvänd energi från rökgas och processluft. Enheterna är konstruerade för att fungera i rökgastemperaturer upp till 400° C på luftsidan.

  CFIR

  exodraft’s CFIR är en värmetålig kanalfläkt för gas, olja eller ånginstallationer. Den nya CFIR-kanalfläkten levererar mekanisk drag för gas, olja eller ånganläggningar. CFIR är konstruerad för kontinuerliga rökgaser upp till 600 C och kan installeras både vertikalt och horisontellt i rökkanalen, inomhus och utomhus (från -40C till +50C).

  ehc menu

  EFC16 är en elektronisk hastighetsstyrning för manuell drift av exodrafts skorstensfläktar. Hastigheten på skorstensfläktens motor kan kontinuerligt kontrolleras med EFC16-styrningen och skorstensfläktens kapacitet kan därmed varieras från 25% till 100%

  ebc20

  EBC22 är en automatisk styrning med en trycktransduktor (XTP) för en eller flera pannor och andra installationer där flera värmekällor är anslutna till samma skorsten.

  Skriv oss för ett icke-bindande förslag om hur vi kan lösa dina skorstensproblem.