Kasten Rönnowsgatan 3B 4tr - 302 94 Halmstad - Sverige
+46 (0)8-5000 1520
Följ oss:

Faktablad (engelska)

SKORSTENSFLÄKTAR

STYRNINGAR

TILLBEHÖR

XTP150

Faktablad till XTP150

(engelska)

XTP150G

Faktablad till XTP150G

(engelska)

VÄRMEÅTERVINNING

CFI kanalfläkt

Faktablad till kanalfläkt – Model CFI

(engelska)

CHR-P värmeåtervinning

Faktablad till värmeåtervinning – Model CHRP

(engelska)

CHRP-S värmeåtervinning

Faktablad till värmeåtervinning – Model CHRP-S

(engelska)