Kasten Rönnowsgatan 3B 4tr - 302 94 Halmstad - Sverige
+46 (0)8-5000 1520
Följ oss:

Gasspis

Vill du veta mer? Besök oss på exodraft-skorstensfläktar.se.

Förbränningssystem som använder gas kräver extra höga säkerhetskrav. En gasläcka kan förorsaka allvarlig förgiftning, eldsvåda eller explosioner och måste därför undvikas.

Exodrafts lösningar med skorstensfläktar för gassystem inkluderar ett antal säkerhetssystem och består av en skorstensfläkt och ett Gas fire placeflödesmätarsystem, en styrning godkänd av Gastec, en underhållsbrytare samt tillbehör.

exodraft kan erbjuda tre olika sorters skorstensfläktar för gas:

  • RHG med horisontellt utflöde
  • RSHG med horisontellt utflöde
  • RSVG med vertikalt utflöde

Alla tre skorstensfläktarna är utrustade med ett flödesmätarsystem, som tillsammans med styrning EFC21 försäkrar att härden bara tillförs gas när det garanterat finns en tillräcklig rökkanal.

När styrningen är påslagen skickas en signal till skorstensfläkten för att skapa en rökkanal.

När väl en tillräcklig rökkanal finns tillgänglig, låter regulatorn gasen flöda till eldstaden och den tänds då. Om rökkanalen inte är tillräcklig, antingen vid tändning eller under drift, stänger regulatorn av gastillförseln och elden släcks.

exodrafts lösningar för skorstensfläktar är de enda systemen på marknaden som är godkända av GASTEX, vilket ger dig en garanterat hög säkerhetsnivå.

Alla exodrafts skorstenfläktssystem kommer med en två års fabriksgaranti och de kan lämnas tillbaka inom sex månader efter leverans.

Posted by bech_morten / Posted on 04 Jan