Kasten Rönnowsgatan 3B 4tr - 302 94 Halmstad - Sverige
+46 (0)8-5000 1520
Följ oss:

Olja- och gaspannor

Luft är en viktig del av förbränningsprocessen och man kan inte få ett optimalt resultat om inte lufttillförseln regleras.

Orsaker till otillräcklig rökkanal

Rökkanalen är påverkad av olika faktorer som höjden och bredden på skorstenen, samt externa faktorer som temperatur, årstid och Multi boilervindförhållanden, och den befintliga skorstenen kanske inte klarar av det skiftande kravet på drag som en eller flera pannor kräver.

Ett skorstensfläktssystem från exodraft för en oljeeldad panna kontrollerar rökkanalen optimalt och tar hänsyn till pannans skiftande kraven för drag.

I olje- och gaseldade pannor beror systemets verkningsgrad på att det finns en korrekt rökkanal.

Om skorstenen inte styrs på rätt sätt kan det leda till:

  • Onödigt höga bränslekostnader
  • En ökning av utsläppsnivån
  • En kortare livslängd på anordningen

Ett skorstensfläktssystem från exodraft reglerar rökkanalen till önskad nivå, och säkerställer rökutsuget så att den önskade rökkanalen upprätthålls.

Resultatet är en panna som alltid fungerar under optimala, kontinuerliga och kontrollerade förhållanden.

Skorsten med en 10 meter hög skorsten

(Pa) Starkaste rökkanalen

Svagaste rökkanalen

Mekanisk rökkanal

Draft-vs-month-figure-DK

Posted by bech_morten / Posted on 04 Jan