tysk flag danish flag uk flag US flag norsk flag fransk flag finsk flag

Industriella kök

kitchen cover

Storkök har ofta höga krav på ventilationen för att säkerställa en trevlig arbetsmiljö.

Vid användning av gas eller vedeldade anordningar stiger temperaturen ofta till över 60 °C, som vanligtvis anses vara gränsen för ett konventionellt ventilationssystem.

I dessa fall behöver man en lösning från exodraft, som (beroende på modellen) kan klara upp till 500 ° C och som kan släppa ut flera tusen kubikmeter luft per timme på ett säkert och effektivt sätt.

Hög fetthalt – snabbt och lätt att rengöra

I en miljö där man steker och grillar mycket produceras det stora mängder med flottig rök som lagras i ventilationssystemen etc.

För att kunna åstadkomma acceptabla hygienkrav, måste man vanligtvis rengöra systemet med regelbundna intervaller.

Om man inte rengör kommer flottig rök att lägga sig över ventilationssystemet vilket kan leda till en ökad risk för eldsvåda, luktförorening i grannskapet och nedsmutsning av taket.

Med de speciella skorstensfläktarna för flottig luft från exodraft kan du undvika dessa problem. exodrafts skorstensfläkt GSV är utformad så att fettet rinner ner i en plåtbehållare som kan tömmas vid behov på ett enkelt och säkert sätt.

Trots denna funktion är det nödvändigt med regelbunden rengöring av skorstensfläkten. GSV öppnas lätt så att de nödvändiga delarna kan rengöras.

 

 

 

kök illustation