tysk flag danish flag uk flag US flag norsk flag fransk flag finsk flag

Pannor

boilers cover

Oljepannor används ofta för att värma både rum och vattensystem i många stora hotell.
I en sådan panna är förbränningsprocessen mycket krävande för skorstenens drag om den ska fungera korrekt.

Luft och skorstenens drag är väsentliga delar av förbränningsprocessen, och utan att reglera lufttillförseln och skorstenens drag, blir resultatet sämre än optimalt. En skorstenfläkt från exodraft löser detta problem.

Anledningar till dåligt drag

Skorstenens drag påverkas av skorstenens höjd och innerdiameter, och på yttre faktorer som temperatur, säsong och vindförhållanden. Eftersom en fastighet med flera pannor ställer krav på olika nivåer av drag, kan detta inte uppfyllas enbart med ett naturligt drag. 

Ett skorstensfläcksystem från exodraft för oljebrännande pannor optimerar skorstenens drag, med hänsyn till pannornas olika dragkrav

För gas- och oljebrännande pannor beror systemets effektivitet på huruvida skorstenen har rätt drag.
Om förbränningsluften inte kontrolleras korrekt kan det leda till:
• Onödigt höga bränslekostnader
• Ökade utsläppsnivåer från pannsystemet
• Kortare livslängd för hela systemet

Med ett exodraft-skorstenfläktsystem anpassas draget till önskad nivå, och kontroll av skorstenfläkten säkerställer att den önskade dragnivån bibehålls.

Resultatet är en panna som alltid arbetar under optimala kontrollerbara förhållanden.

skorstensfläkter illustraation
exodraft contact

Har du inte hittat rätt lösning?

Kontakta oss – tillsammans kan vi hitta en lösning som passar för dig, oavsett om det är ett mekaniskt skorstensdrag – eller industriell värmeåtervinning.