tysk flag danish flag uk flag US flag norsk flag fransk flag finsk flag

Street Food

streetfood chicken cover

Skorstenfläkt för produktion av gatumat

Gatumat tillverkas ofta över en öppen låga från till exempel gas, kol eller trä. Oavsett om gatumat serveras från en mobil vagn, eller en food truck som de också kallas, eller om den serveras från en marknad, förblir utmaningarna i samband med en öppen låga och kraven på skorstenen desamma.

streetfood chicken
gsv web

Skorstenfläkt för food truck med gatumat

En food truck kommer naturligtvis att vara utrustad med en mycket kort skorsten, för vilken det i stort sett är omöjligt att uppnå tillräckligt med naturligt drag. När skorstenen är kort kommer det att vara svårt att tända elden och food trucken  kan fyllas med rök.

En mindre modell av exodraft skorstenfläktar blir här den smartaste lösningen. Detta kommer att säkerställa korrekt drag, reglerad matlagning och ett bra inre klimat/arbetsmiljö för personalen.

Skorstenfläkt för hallar för livsmedel

I hallar där livsmedel lagas är det ofta över öppen låga. Några av utmaningarna är likartade, med skillnaden att många olika kök vanligtvis grupperas ihop, var och en med egen rök, gasbildning och matos. Detta kan bli svårt för en skorsten att hantera om mekanisk kontroll saknas.

Med en exodraft skorstenfläkt undviker du omvänt drag, och skorstenenfläkten kan styras på valfritt varvtal.

Gästerna kommer också att uppskatta det

När det finns lämpligt drag i skorstenen bildas inte rök inomhus, vilket både gäster och personal kommer att uppskatta.

skorstensfläkt illustration