tysk flag danish flag uk flag US flag norsk flag fransk flag finsk flag
Info@exodraft.se
E-mail address
+46 (0)8-5000 1520
Telefonnummer
Kasten Rönnowsgatan 3B 4tr
SE-302 94 Halmstad

Street Food

streetfood chicken cover

Skorstenfläkt för produktion av gatumat

Gatumat tillverkas ofta över en öppen låga från till exempel gas, kol eller trä. Oavsett om gatumat serveras från en mobil vagn, eller en food truck som de också kallas, eller om den serveras från en marknad, förblir utmaningarna i samband med en öppen låga och kraven på skorstenen desamma.

streetfood chicken
gsv web

Skorstenfläkt för matbilar med gatumat

En livsmedelsbil kommer naturligtvis att vara utrustad med en mycket kort skorsten, för vilken det i stort sett är omöjligt att uppnå tillräckligt med naturligt drag. När skorstenen är kort kommer det att vara svårt att tända elden och matbilen kan fyllas med rök.

En mindre modell av exodraft skorstenfläktar blir här den smartaste lösningen. Detta kommer att säkerställa korrekt drag, reglerad matlagning och ett bra inre klimat/arbetsmiljö för personal som bemannar matbilen.

Skorstenfläkt för hallar för livsmedel

I hallar för livsmedel lagas också mycket av maten över öppen låga. Några av utmaningarna är likartade, med skillnaden att många olika kök vanligtvis grupperas ihop, var och en med egen rök, gasbildning och matos. Detta kan bli svårt för en skorsten att hantera om mekanisk kontroll saknas.

Med en exodraft skorstenfläkt undviker du omvänt drag, och skorstenen kan konstrueras med valfritt antal varv och önskad längd.

Gästerna kommer också att uppskatta det

När det finns lämpligt drag i skorstenen bildas inte rök inomhus, vilket både gäster och personal kommer att uppskatta.

skorstensfläkt illustration