tysk flag danish flag uk flag US flag norsk flag fransk flag finsk flag

Värmeåtervinning och mekanisk kontroll av skorstensdraget i allmän livsmedelsproduktion

food production cover

I dag står livsmedelsindustrin inför behovet av att förbättra produktionsprocessens effektivitet för att sänka produktionskostnaderna. Detta är nödvändigt för att det enskilda företaget ska kunna positionera sig bättre i en konkurrenskraftig marknad och öka sina vinster.

Detta kan uppnås genom att använda värmeåtervinning i livsmedelsproduktionen, som återanvänder överskottsvärmen som alstras under produktionsprocessen genom att överföra den till varmt vatten, vilken kan användas senare för en mängd olika ändamål.

Genom att använda exodrafts värmeåtervinningssystem och mekaniska skorstenssystem, som är anpassade efter den specifika livsmedelsproduktionsprocessen, kan företaget utnyttja energi som annars skulle ha gått till spillo och återanvända den i produktionscykeln.

Normalt används till exempel bara 33-35% av den totala värmen under bakningsprocessen, medan resten sprids ut i atmosfären i form av varm luft eller ånga.

Livsmedelskvalitet och säkerhet vid produktion kräver också stora mängder värme och efterföljande kylning för att döda mikroorganismer i produkten.

Andra exempel är jäsningsprocesser och tvättning och torkning av ingredienser. Värmen kan försvinna på flera sätt, till exempel via rökgaser eller ånga, men kan istället överföras till varmt vatten för återanvändning genom värmeväxlare.

Ugnar och pannor kan nå 550° C inom ramen för industriell livsmedelsproduktion. Att reducera värmeförbrukningen i produktionsprocessen sparar inte bara produktionskostnader, det minskar också CO2-utsläpp, vilket gynnar miljön.

exodraft erbjuder lösningar som utnyttjar värmen som vanligtvis slösas bort. Till exempel produkter som Basic Plate (BP) 500 för värmeåtervinning eller en kanalfläkt (t.ex. CFIR 400) för dragkontroll.

Detta ger unika alternativ för livsmedelsindustrin – installation av vårt värmeåtervinningssystem ger flera fördelar, bland annat en besparing i produktionskostnader och en minskning av CO2-utsläpp.

Detta görs genom att utnyttja de viktigaste källorna till spillvärme i produktionsprocessen i fråga och återanvända denna värme genom vårt värmeåtervinningssystem. Värmen, som överförs till varmt vatten, kan till exempel lagras i bufferttankar för senare användning.

exodrafts skorstensfläktar kan användas för att kontrollera skorstenens drag i samband med produktionsprocesser med ugnar eller pannor. I de flesta fall påverkas skorstenens drag av yttre faktorer, till exempel lufttemperatur eller vindförhållanden.

Dessa yttre faktorer påverkar skorstenens styrning och orsakar större energiförbrukning för att hålla värmeproduktionen konsekvent.

exodrafts skorstenfläktar kan vara fördelaktiga för livsmedelsindustrin, eftersom det upprätthåller ett konsekvent drag för ugnar och pannor oavsett yttre förhållanden. De bidrar till att minska energiförbrukningen och ger därmed besparingar när det gäller produktionskostnader.

 ”Vi har ökat vår effektivitet kraftigt och det kräver knappt något underhåll”

Ken SchwarzeÄgare av Schwarze bageri

Om du kontaktar oss kommer vårt team av teknisk personal att hjälpa dig att ta reda på hur mycket din värmeförbrukning kan minskas med hjälp av värmeåtervinning och mekaniskt skorstensdrag, och de kommer att presentera en rimlighetsplan som kan ge dig en uppskattning för hur lång tid det skulle ta din investering att återbetala sig själv.

See one of our solutions here

    Fyll i detta utvärderingsformulär för att ta reda på din värmeåtervinningspotential:

    Hur ser du helst att din återhämtade värme används (du kan välja flera alternativ)?:
    Överförs till fjärrvärmesystemetAnvänds i produktionsprocesserUppvärmning av fabrik, lager eller kontorAnvänds för absorptionskylare/kylningVarmt vatten för badmöjligheterHot water for bathing facilitiesLuftridå och luftvärmesystemVarmt vatten för allmän rengöring/tvättÖvrigt