tysk flag danish flag uk flag US flag norsk flag fransk flag finsk flag

Värmeåtervinning och mekanisk kontroll av skorstensdraget i industriella kafferosterier

coffee roasteries cover

Värmeåtervinning och mekaniskt skorstensdrag i produktionsanläggningar är ett effektivt alternativ för att minska produktionskostnader och energiförbrukning. Det gynnar inte bara tillverkaren att minska produktionskostnaderna och därmed öka vinsten.

Det har omfattande miljökonsekvenser eftersom CO2 -fotavtrycket reduceras. Kaffetillverkare producerar stora mängder spillvärme i form av varmluftsavgas, som annars skulle kunna utnyttjas i produktionsprocessen.

Vad beträffar skorstentryck släpps ångan vanligen ut genom en skorsten som behöver konsekvent drag för att säkerställa att ångan effektivt avlägsnas från produktionsområdet.

Kafferostningsanläggningar består av flera produktionsfaser där stora mängder värme slösas bort, vilket ger en stor möjlighet att använda exodrafts värmeåtervinningssystem.

CO2 Per kg rostade kaffebönor
7,1 KG
CO2-avtryck världen över
2015/16
64.453 Mil. kg

Processen fungerar genom att ta vara på den bortkastade värmen med exodrafts värmeväxlare och omvandla värmeenergin till varmt vatten. Därefter lagras detta heta vatten i buffertankar för senare användning.

Rostning av kaffebönor sker normalt vid en temperatur på mer än 200° C. När kaffebönorna är rostade, som vanligtvis tar cirka 20 minuter, kyls de ner.

Viktiga värmeproduktionselement vid ett kafferosteri inkluderar ånga, som släpps ut från trummorna under rostningen, avgaserna under torkningsprocessen, utsläpp av gaser i huvudpannan samt andra processer. Dessa processer avger värme vid höga temperaturer över 170° C, som kan användas för olika tillverkningsändamål.

exodrafts värmeåtervinningssystem ger många alternativ, till exempel att använda det varma vattnet erhållet från denna spillvärme för rengöring eller återanvändning i form av ånga eller varm luft för torkning eller rostningsprocesser.

Denna mekaniska kontroll av skorstensdraget i produktionsanläggningen görs genom att implementera skorstenfläktar för att kontrollera hastigheten och riktningen. Externa omständigheter, såsom temperatur, tryck eller vindförhållanden kan drastiskt förändra den mängd energi som behövs för att hålla flödet av ånga konsekvent och på rätt nivå.

exodraft löser ett stort problem i produktionsprocessen genom att installera mekaniska skorstenfläktar som är oberoende av yttre förhållanden, som alltid upprätthåller enhetligt drag oavsett temperatur, vind eller tryck.

Det är också mycket fördelaktigt att använda skorstensfläktar för kontroll av skorstenen i kafferosterier. Avgaser som genereras under processen, t.ex. vid rostning eller från huvudpannan, kan styras med exodrafts skorstenfläktar.

Regleringen av skorstensdraget är oberoende av yttre förhållanden. Slutligen, minskar skorstensfläktarna energiförbrukningen under tillverkningsprocessen, vilket reducerar både kostnader och CO2-utsläpp.

exodraft tillhandahåller effektiva lösningar för alla produktionsanläggningar. Vårt team av experter ser fram emot att hjälpa dig att planera bästa möjliga värmeåtervinningssystem.

En uppskattning av mängden återanvändbar energi som kan sparas, samt en rimlighetsplan gällande avkastningen på din investering över tid, kommer att utarbetas i förväg.

Detta hjälper dig att analysera vilka värmekällor som skulle vara fördelaktiga som en del av värmeåtervinningen och i vilken utsträckning din produktionsprocess kommer att dra nytta av den.

Fyll i vårt beräkningsformulär – så kontaktar vi dig.

    Fyll i detta utvärderingsformulär för att ta reda på din värmeåtervinningspotential:

    Hur ser du helst att din återhämtade värme används (du kan välja flera alternativ)?:
    Överförs till fjärrvärmesystemetAnvänds i produktionsprocesserUppvärmning av fabrik, lager eller kontorAnvänds för absorptionskylare/kylningVarmt vatten för badmöjligheterHot water for bathing facilitiesLuftridå och luftvärmesystemVarmt vatten för allmän rengöring/tvättÖvrigt