tysk flag danish flag uk flag US flag norsk flag fransk flag finsk flag

Värmeåtervinning och mekanisk kontroll av skorstensdraget i industriella bagerier

industrial bakery cover

Moderna bagerier behöver effektiv produktion med hög kvalitet och flexibilitet. Det perfekta brödet som gräddas i en modern bageriugn behöver exakt styrning av:

 • Temperatur
 • Luftcirkulation
 • Fuktighet
 • Värmedistribution

Den önskade effekten av gas- och oljeeldade ugnar är beroende av att den rätta rökkanalen finns tillgänglig, därför räcker det inte med det naturliga skorstensdraget.

Atmosfärtrycket, utetemperaturen, årstiden och vindförhållanden påverkar alla skorstenens förmåga att skapa ett drag. Om vind- och väderförhållanden är dåliga, kommer ugnens styrning att kompensera genom att använda mer energi. Detta kommer dock även att medföra ojämna och otillfredsställande produktionsresultat.

rsht menu

exodrafts skorstensfläktssystem justerar rökkanalen till önskad nivå, och skorstensfläktens styrning ser till att det drag som behövs är konstant. Resulatet är en ugn som arbetar på bästa sätt, jämnt och med kontrollerbara produktionsförhållanden.

 

 

 

Värmeåtervinning från rökgas

I många bagerier och andra industrier går varm rökgas direkt ut genom skorstenen. Detta sker trots att rökgasen innehåller stora mängder energi, som kan samlas upp och återanvändas. Därför kan du både spara pengar och vara miljövänlig.

exodrafts CHR är ett kompakt luft-till-vatten-värmeåtervinningsaggregat som har en inbyggd förbikopplingsfunktion, speciellt utformad för att absorbera energi från varm rökgas.

CHR-värmeåtervinningsaggregatet finns i två olika versioner. En är till för rökgas/processluft (CHR-P) och den andra är för ångfylld rökgas (CHR-P-S).

Aggregatets hjärta är den faktiska värmeväxlaren som utnyttjar värmen från den passerande rökgasen på ett effektivt sätt. Den outnyttjade, överflödiga värmeenergin cirkulerar automatiskt runt värmeväxlaren genom förbikopplingsfunktionen.

Hela systemet är enkelt och intuitivt att kontrollera tack vare EHC20-styrningen, som kontroller värmepumpen och blandningsventilen. Detta garanterar att cirkulationen bara sker när det behövs och om vattnet har den önskade temperaturen.

  Fyll i detta utvärderingsformulär för att ta reda på din värmeåtervinningspotential:

  Hur ser du helst att din återhämtade värme används (du kan välja flera alternativ)?:
  Överförs till fjärrvärmesystemetAnvänds i produktionsprocesserUppvärmning av fabrik, lager eller kontorAnvänds för absorptionskylare/kylningVarmt vatten för badmöjligheterHot water for bathing facilitiesLuftridå och luftvärmesystemVarmt vatten för allmän rengöring/tvättÖvrigt

  Vill du veta mer om exodraft värmeåtervinning?

  Besök exodraft-varmeatervinning.se

  Besök vår webbplats dedikerad till värmeåtervinning.

  Besök exodraft-varmeatervinning.se