tysk flag danish flag uk flag US flag norsk flag fransk flag finsk flag

Värmeåtervinning och mekanisk kontroll av skorstensdraget i fordonsindustrin

Automotive Industry

Biltillverkning är en industri som släpper ut stora mängder spillvärme i atmosfären. Avfallsvärme genereras i form av utströmning på olika punkter i produktions- och monteringsprocesserna.

Första steget som analyseras är produktionsanläggningen, för att kunna identifiera de primära källorna till spillvärme i biltillverkningsprocessen, varefter exodrafts värmeåtervinning installeras för att omvandla spillvärme till varmvatten.

Det varma vattnet kan lagras i bufferttankar, till exempel, varifrån det kan användas vid önskad temperatur och i önskade mängder. Den återvunna värmen kan användas för att värma byggnader, värma vatten, vara en del av annan produktion eller om möjligt återanvända i produktionscykeln.

Det finns flera processer i biltillverkning, där det är mycket fördelaktigt att genomföra värmeåtervinningen med den resulterande kostnadsminskning i produktionsfasen, såväl som en minskning av CO2-utsläpp. Det gäller alla produktionsföretag idag, att en minskning av CO2-utsläppen motsvarar en minskning av driftskostnaderna.

Det heta vattnet från värmeåtervinningen kan användas på flera sätt, till exempel för uppvärmning, rengöring av produktionsanläggningen, ångproduktion, eller återanvändning i produktionscykeln.

I fordonsindustrin är produktionen mycket energikrävande och det finns många fördelar med att ha ett exodraft-värmeåtervinningssystem.

Vill du ha vår hjälp med att hitta en anpassad lösning?

Fyll i vårt beräkningsformulär - så kontaktar vi dig.

Användningen av exodrafts mekaniska skorstenfläktar har liknande fördelar. Energiförbrukningen reduceras och produktflödet blir enhetligt.

Typiskt används skorstensfläktar för att kontrollera flödet av avgaser från produktionsprocessen. Dessa skorstenfläktar är helt oberoende av yttre förhållanden, såsom barometeravläsning, lufttemperatur och vindförhållanden.

När energiförbrukningen minskas kommer produktionskostnaderna också att bli lägre, vilket ger tillverkaren en konkurrensfördel på marknaden. Mekaniska rökgasfläktar medför också fördelen att dess lägre energiförbrukning leder till minskade CO2-utsläpp.

Besök vår webbplats om värmeåtervinning på exodraft-varmeatervinning.se och få mer information om våra lösningar.

På en marknad med stigande energipriser, fokus på effektivt utnyttjande av resurser, samt stränga krav för CO2-utsläppen är det förnuftigt att utnyttja den stora mängden energi som finns i rökgaserna, ånga och annan processvärme.

Värmeåtervinning kommer ofta att vara en bra idé i samband med processer, där värme genereras som annars bara skulle släppas ut i skorstenen.

På exodraft är vi experter på att hjälpa företag att återvinna energi från rökgas, processvärme och ånga.

    Fyll i detta utvärderingsformulär för att ta reda på din värmeåtervinningspotential:

    Hur ser du helst att din återhämtade värme används (du kan välja flera alternativ)?:
    Överförs till fjärrvärmesystemetAnvänds i produktionsprocesserUppvärmning av fabrik, lager eller kontorAnvänds för absorptionskylare/kylningVarmt vatten för badmöjligheterHot water for bathing facilitiesLuftridå och luftvärmesystemVarmt vatten för allmän rengöring/tvättÖvrigt