tysk flag danish flag uk flag US flag norsk flag fransk flag finsk flag

Värmeåtervinning och mekanisk kontroll av skorstensdraget i cementproduktion

cement production cover

Produktionskostnader spelar ofta en avgörande roll för företagets förmåga att konkurrera på marknaden.
Av detta skäl letar företag ofta efter sätt att förbättra produktionsprocessens effektivitet genom att återanvända resurser. Den främsta fördelen med värmeåtervinningssystemet är minskningen av kostnaderna för cementproduktion.

Värmeåtervinning är ett sådant alternativ, där spillvärme som släpps ut under produktionsprocessen samlas in och återvinns på många sätt.

Vid cementproduktion finns det flera faser i produktionsprocessen som möjliggör värmeåtervinning, såsom rökgaser som släpps ut av rotationsugnen, råmaterial som värms upp under kalcinering och förvärmning av gaser som når höga temperaturer.

När vi implementerar exodrafts värmeåtervinningssystem identifierar vi först de primära värmekällorna i cementproduktionsprocessen. Värmeväxlare kan placeras strategiskt i den heta rökgasen för att konvertera den till varmt vatten.

Efter att värmen har återvunnits kan det heta vattnet till exempel lagras i bufferttankar, vilket bidrar till bibehållen temperatur. Flera processer inom cementproduktion ger möjlighet att fånga spillvärme, till exempel avgaser genererade i förvärmningsprocessen, värmeenergi från rotationsugnen eller ånga som släpps ut av pannan.

Dessa källor kan alla nå mycket höga temperaturer. Sådana processer i cementtillverkning möjliggör utnyttjande av spillvärme, vilken kommer att vara till nytta på en mängd olika sätt.

Det varma vattnet som blir tillgängligt kan återanvändas i produktionsprocessen, till exempel för rengöring av systemet eller anläggningen. Värmen kan också användas för uppvärmning eller återanvändas i tillverkningsprocessen.

exodrafts mekaniska skorstenfläktar stabiliserar skorstensdraget, optimerar effekten och utnyttjar energin i cementproduktionen på bästa sätt.

Så snart en exodraft skorstenfläkt är installerad fungerar den valda anläggningen helt utan påverkan av utetemperaturer, vind och barometer. Om den används över hela cementproduktionen kan det resultera i energibesparingar.

På så sätt kan våra mekaniska rökgasfläktar hjälpa företag att minska produktionskostnaderna genom att sänka energiförbrukningen, och dessutom minska CO2-utsläppen.

Våra teknisk personal analyserar dina produktionsanläggningar och beräknar mängden värme som kan återvinnas. Genom att använda vår OptiCalcHR-programvara kan vi hjälpa dig att beräkna mängden värme som kan återvinnas, din minskning av CO2 -utsläpp och dina kostnadsbesparingar.

När vi har installerat värmeåtervinningssystemet och de mekaniska skorstenfläktarna i din cementproduktionsanläggning, kan du använda vår Trendlog-mjukvara för att övervaka värmeåtervinningsnivåerna i realtid.

    Fyll i detta utvärderingsformulär för att ta reda på din värmeåtervinningspotential:

    Hur ser du helst att din återhämtade värme används (du kan välja flera alternativ)?:
    Överförs till fjärrvärmesystemetAnvänds i produktionsprocesserUppvärmning av fabrik, lager eller kontorAnvänds för absorptionskylare/kylningVarmt vatten för badmöjligheterHot water for bathing facilitiesLuftridå och luftvärmesystemVarmt vatten för allmän rengöring/tvättÖvrigt