tysk flag danish flag uk flag US flag norsk flag fransk flag finsk flag

Värmeåtervinning och mekanisk kontroll av skorstensdraget i pappersfabriker

paper mills

Värmeåtervinning ger de flesta tillverkningsindustrier ett unikt alternativ för att minska kostnaderna i produktionsprocessen. Detta sker genom en värmeomvandlingsprocess, där värmeenergi från produktionen samlas in för att återanvändas för flera olika syften.

I pappersfabriker finns det flera processer, till exempel att producera pappersmassa och torkpapper, som genererar mycket spillvärme, vilken sedan bara släpps ut i atmosfären.

Värmeavfall i pappersfabriker har vanligtvis form av ånga eller rökgas, men värmen kan återanvändas genom att överföras till varmt vatten, som sedan kan lagras i till exempel bufferttankar, vid önskad temperatur.

exodraft tillhandahåller värmeåtervinningslösningar för pappersfabriker och andra relaterade industrier. Vi installerar värmeåtervinningssystem och skorstenfläktar för reglering av skorstensdraget, vilket optimerar effektiviteten och minskar förbrukningen under pappersproduktionsprocessen.

Mängden värme som kan lagras och kostnadsminskningarna kan variera beroende på produktionsanläggningen i fråga på grund av faktorer som storlek, anpassningsbarhet för integration och processteknik, pappersproduktionsprocessen och mängden spillvärme.

Under papperstorkning kan spillvärmen, som sprids i form av ånga, omvandlas genom att använda exodrafts värmeväxlare och förvaras som varmt vatten för ett antal syften. Således kan den heta ångan omvandlas till värme än en gång, vilken kan användas i samma torkningsprocess.

På detta sätt kan självförsörjning av energi genom värmeåtervinningsprocessen vara mycket fördelaktigt i pappersfabriker. Den främsta fördelen är den betydande minskningen av produktionskostnaden, eftersom överskottsvärme alltid har varit en oundviklig faktor i pappersproduktionen.

Andra fördelar innefattar återanvändning av varmvatten under blekningsprocessen: för rengöringsändamål, uppvärmning, eller minskning av CO2-utsläpp.

När det gäller kontroll av skorstenen, som används på flera ställen i pappersproduktionsprocessen, såsom med pannor eller under tillverkning av pappersmassa, finns det ett behov av att undvika att förlita sig på väderfaktorer, såsom vind, barometeravläsningar och temperatur.

exodrafts skorstenfläktar ger fullständig skortstensdragkontroll genom att alltid upprätthålla en enhetlig och exakt nivå. Den främsta fördelen med att lägga till en mekanisk skorstenfläkt till din anläggning är minskad energiförbrukning till följd av permanent optimerade förhållanden.

exodrafts skorstenfläktar är oberoende av externa faktorer som kan påverka skorstenens drag. De minskar energiförbrukningen och förbättrar därmed den slutgiltiga inkomsten.

exodraft kan hjälpa din pappersfabrik genom att utvärdera hur mycket värme som kan återvinnas och var värmeåtervinning kan implementeras för största möjliga effekt.

Genom att använda våra värmeåtervinningsenheter och mekaniska skorstenfläktar kan produktionskostnader sänkas och energiförbrukningen kan minskas avsevärt.

Idag har pappersfabriker en enorm miljöpåverkan på grund av de stora mängder CO2 som släpps ut. Det innebär att en minskad energiförbrukning också innebär en minskning av företags CO2-avtryck, vilket i sin tur gör företaget mer klimatvänligt som helhet.

    Fyll i detta utvärderingsformulär för att ta reda på din värmeåtervinningspotential:

    Hur ser du helst att din återhämtade värme används (du kan välja flera alternativ)?:
    Överförs till fjärrvärmesystemetAnvänds i produktionsprocesserUppvärmning av fabrik, lager eller kontorAnvänds för absorptionskylare/kylningVarmt vatten för badmöjligheterHot water for bathing facilitiesLuftridå och luftvärmesystemVarmt vatten för allmän rengöring/tvättÖvrigt