tysk flag danish flag uk flag US flag norsk flag fransk flag finsk flag

Exodraft och FN’s mål för hållbar utveckling

FN’s mål för hållbar utveckling

FN’s mål för hållbar utveckling består av 17 huvudmål och 169 delmål. Med dessa mål har medlemslän-derna i EU åtagit sig att eliminera fattigdom och hunger, försäkra en ordentlig utbildning, öka ekonomisk tillväxt och minska ojämlikhet.

Hos Exodraft tar vi dessa mål på stort allvar och vi gör vår del för att hjälpa till att uppnå dem.
Baserat på vår unika expertis och specialisering har vi fokuserat särskilt på följande två mål.

FN’s pris för hållbar utveckling 2019

Exodraft blev nominerade till FN:s pris för hållbar utveckling 2019 i augusti 2019, i kategori nummer 7 – “Prisvärd och ren energi”.

 

 

UN

Mål nummer 3 – och Exodrafts bidrag

”Att försäkra hälsosamma liv och främja välmående i alla åldrar är grunden till en hållbar utveckling.”

Både våra skorstensfläktar och partikelfilter vedeldade eldstäder bidrar mycket till att skadliga partiklar minskar, både i det privata hemmet och utomhus. Med andra ord bidrar våra produkter med att främja hälsa och välmående var de än installeras.

mål 3
rs009 menu

Mål nummer 7 – och Exodrafts bidrag

”Försäkra att alla har tillgång till pålitlig, hållbar och modern energi till ett bra pris

Många industrier idag tvingas minska sin energikonsumtion oh minska sitt CO2-utsläpp. Detta görs genom att fokusera på hållbar energi, som inte bara ska minska energikostnaderna utan också skydda miljön.

Med våra värmeåtervinningssystem för många olika industriella användningsområden hjälper vi till att försäkra att stora mängder spillvärme kan återvinnas och användas till tillverkningsprocesser, inomhus-uppvärmning eller skickas vidare till privata hem via kommunernas värmenätverk.

Genom att fokusera på användning av spillvärme kan upp till 90% av den annars förlorade energin fångas in.
Hos Exodraft är vi medvetna om vår omgivning och de klimatutmatningar som världen står inför, och vi är stolta över att kunna bidra till att försäkra en hållbar framtid för alla.

mål 7
safe plate mini photo