tysk flag danish flag uk flag US flag norsk flag fransk flag finsk flag

Kvalitet

Vårt kvalitetsmål

Exodraft vill förplikta sig att utveckla och förbättra ständigt ISO 9001-systemet med målet att helt och fullt uppfylla våra kunders förväntningar av våra tjänster och leveranser, och därmed bygga ett förtroende för företagets tekniska och marknadsrelaterade kapaciteter.

Exodraft vill säkra att alla kunder ska känna att deras synpunkter blir hörda och att samarbetet är okomplicerat och professionellt.

Exodraft har som mål och förpliktelse:

  • Att leverera rätt produkt i rätt tid
  • Att arbeta för att uppnå en hög nivå av tillfredsställda kunder och andra intresserade parter genom att erbjuda en service som är över förväntan
  • Att ledningen ska bidra aktivt till den allmänna träningen och utvecklingen bland de anställda för att kunna uppnå riktlinjer och mål
  • Att tillsammans med produkterna möta alla önskemål från kunder och officiella inrättningar
  • Att vidta förebyggande åtgärder för att handskas med eventuella avvikelser