Kasten Rönnowsgatan 3B 4tr - 302 94 Halmstad - Sverige
+46 (0)8-5000 1520
Följ oss:

Villkor för försäljning och leverans

sales_terms

De följande villkoren för försäljning och leverans gäller för alla exodrafts leveranser och tjänster, såvida inget skriftligt avtal gäller. Alla korrigeringar, tillägg, bilagor, etc till detta avtal måste klart och tydligt godkännas av exodraft genom ett utförligt och skriftligt samtycke.

Alla villkor för inköp som Köparen har är bara giltiga om de är klart och skriftligt uttryckta, i varje individuellt fall, av exodraft.

Ladda ner PDF-filen med våra fullständiga villkor för försäljning och leverans här >>