tysk flag danish flag uk flag US flag norsk flag fransk flag finsk flag

Pannor / Flerfamiljshus

boilers cover

Luft är en viktig del av förbränningsprocessen och ett dåligt drag gör att optimala förhållanden inte nås om  inte lufttillförseln regleras.

Orsaker till otillräckligt drag i rökkanalen

Rökkanalen är påverkad av olika faktorer som höjden och bredden på skorstenen, samt externa faktorer som temperatur, årstid och vindförhållanden, och den befintliga skorstenen kanske inte klarar av det skiftande kravet på drag som en eller flera pannor kräver.

Ett skorstensfläktssystem från exodraft till en panna kontrollerar undertrycket i rökkanalen optimalt och tar hänsyn till pannans skiftande kraven för drag.

I pansystem bygger verkningsgraden på att det finns en korrekt undertryck i rökkanalen.

Om inte kan det leda till:

  • Onödigt höga bränslekostnader
  • En ökning av utsläppsnivån
  • En kortare livslängd på installationen

Ett skorstensfläktssystem från exodraft reglerar undertrycket i rökkanalen till önskad nivå, och säkerställer driften av pannan.

Resultatet är en panna som alltid fungerar under optimala och kontrollerade förhållanden.

skorstensfläkter illustraation
exodraft contact

Har du inte hittat rätt lösning?

Kontakta oss – tillsammans kan vi hitta en lösning som passar för dig, oavsett om det är ett mekaniskt skorstensdrag – eller industriell värmeåtervinning.