tysk flag danish flag uk flag US flag norsk flag fransk flag finsk flag

Braskaminer, öppna spisar och insatser i villor och radhus

fireplace exodraft

Vill du veta mer? Besök oss på exodraft-skorstensfläktar.se.

I vart fjärde hem har man problem med att tända en brasa, i braskaminen eller spis insatsen. Några av de vanligaste problemen är::

Problem med att tända elden

Om du har problem med att tända elden kan det bero på att du antingen har fel sorts ved eller att det inte finns tillräckligt med drag i skorstenen

Skillnaden mellan skorstenstemperaturen och den kalla utomhustemperaturen skapar draget. Det kan vara svårt att tända elden om skorstenen fortfarande är kall. Draget blir därmed begränsat.

Veden som används för att tända elden måste vara torr, och du måste börja med små bitar av ved när du ska tända elden. Genom att göra på detta sätt kommer elden snabbt att växa till sig och skapa den nödvändiga värmen för ett ordentligt skorstensdrag.

Rök i vardagsrummet

Skorstensdraget kan vara dåligt om rök kommer ut från eldstaden. Om du har ett välisolerat hus, speciellt om det finns en spiskåpa eller ett ventilationssystem, så kan skorstensdraget bli för dåligt.

En annan anledning till att rök kommer ut från eldstaden är på grund av en obalans mellan eldstadens och skorstenens storlek. Det är viktigt att veta att naturligt drag kan variera beroende på den årliga utomhustemperaturen och att den påverkas av vädret.

Faktorer som skorstenens höjd jämfört med stora byggnader eller liknande som finns i närheten kan också påverka det naturliga draget negativt. Det kan även skapa ett neddrag, som leder till rök i vardagsrummet.

Flammorna dör

Luft skapar en god förbränning. Det är skorstenens jobb att få undan rök, och skorstensdraget ska se till att det finns frisk luft i motsvarande mängd till den rök som eldstaden producerar.

Om eldstaden inte fungerar ordentligt kan det skyllas på läckage. Den vedeldade spisen eller eldstaden kanske inte passar till skorstenens dimensioner, och därför uppstår rökproblemen.

Röklukt och problem med sot

När dörren på braskaminen blir sotig och du kan lukta rök, är problemet dålig förbränning. Problemet kan uppstå om du använder blöt ved, om du inte justerat luft in i brakaminen på rätt sätt, eller om du inte har tillräckligt med skorstensdrag.

Effektiv förbränning kräver höga temperaturer och tillräckligt med luft. Om du minskar lufttillförseln för snabbt, kommer icke brända gaser och partiklar att sota ner och avge en illaluktande rök.

Du är inte ansvarig för ett felaktigt användande av en eldstad!

Ett skorstensfläktssystem från exodraft kan ge dig kontroll över din rökkanal.

Skorstensfläkten installeras uppe på skorstenen och skapar ett undertryck, som ser till att rökgaserna släpps ut genom skorstenen och inte in i vardagsrummet.

Tack vare styrningen kan du kontrollera rökkanalen enligt behov, så att du kan njuta av brasan utan några problem.

Pröva skorstensfläkten i 14 dagar utan kostnad

Om du skulle vilja prova och se om en skorstenfläkt kan lösa dina problem är det möjligt att prova ett paket (består av en skorstenfläkt och en styrning) helt gratis i 14 dagar.

Klicka här för att beställa en skorstensfläkt som du kan prova utan kostnad.

lighting the woodstove
håndværker