tysk flag danish flag uk flag US flag norsk flag fransk flag finsk flag

Pelletsugnar/ pannor

pellet boiler

Vill du veta mer? Besök oss på exodraft-skorstensfläktar.se.

En skorsten är optimerad för en given driftstidpunkt – om en panna/ugn med biobränsle används under året så är det naturlig undertrycket i  rökkanal inte alltid optimala.

Den naturliga undertrycket i rökkanalen varierar under året, om en panna/ugn med biobränsle får problem med undertrycket i rökkanalen kan detta leda till svårigheter vid upptändning, ved påfyllnad, ökad sotbildning och att rökgasen inte försvinner från pannan/ugnen när brännaren har stannat.

En otillräcklig rökkanal kan resultera i dålig förbränning och därmed ett sämre utnyttjande av bränslet.

Med en skorstensfläktslösning från exodraft kan du kontrollera undertrycket rökkanalen och därmed undvika problem oavsett årstid, väder eller vind.

exodrafts skorstensfläktssystem för pannor/ugnar med biobränsle består av en skorstensfläkt RS eller RSV med axiellt fläkthjul och tillhörande styrning och tillbehör. Med en EBC10, EBC24, EFC18 som är automatiska styrningar. EFC16, EFC35 är varvtalsregulatorer där hastigheten justeras manuellt utifrån behov.

EFC18 levereras med en temperatursensor som ser till att skorstensfläkten automatiskt stängs av 45 minuter efter att elden slocknat.

Styrningen startar skorstensfläkten automatiskt, om det inte gjordes manuellt innan elden tändes.

Optimalt utnyttjande av bränslet genom kontinuerlig tryckstyrning

EBC10v2, EBC24-styrningar justerar automatiskt skorstensfläktens hastighet så att ett konstant undertryck upprätthålls i skorstenen, vilket leder till optimala förhållanden vid eldningen.

biobrændsel_pillefyr