tysk flag danish flag uk flag US flag norsk flag fransk flag finsk flag

EHC20

EHC20 är en intelligent styrning av din Exodraft lösning för värmeåtervinning. Om temperaturen går över den önskade nivån på vattensidan, öppnas EHC20’s sekundära flödesvalv i värmeåtervinningsenheten och riktar rökgasen/vattenångan direkt in i skorstenen.

Detta gör att man undviker överhettning och säkerställer en säker drift.

EHC20 styr även ett 3-vägs-blandningsvalv, som ser till att en cirkulation till uppsamlingstanken sker när vattnet har uppnått önskad temperatur.

Om vattnet inte har önskad temperatur, sker cirkulationen till värmeväxlaren tills önskad temperatur uppnåtts.

Beskrivning

En överblick av din energibesparing

Du kan hela tiden läsa av hur mycket energi som sparas genom värmeväxlaren. På detta sätt kan du se resultatet av din investering. Om värmeväxlaren inte klarar av att nå upp till önskad temperatur i ackumulatortanken, kan EHC20 styra ytterligare en värmekälla, som kan startas/stoppas vid behov.

1000x700-EHC20-EBC22

Snabb montering med Startguiden

EHC20 är utrustad med en skärm som gör att du lätt kan läsa av och ställa in alla värden på ditt system för värmeåtervinning.

EHC20 har en startguide för enkel installation där man kan ställa in alla de viktigaste funktionerna, och från vilken åtta förinställda systeminställningar kan väljas.

exodraft-ehc20-control600x350
Tekniska specifikationer
Produktsortiment
Dokumentation

Beskrivning EHC20
Höjd (mm) 228
Bredd (mm) 180
Djup (mm) 53
Skärm    Grafical LCD display, 128 x 128 points
Energiförbrukning 0,5-3 W
Spänning 100-240 V AC, 50-60 Hz
Intern säkring 2 A
Sensor ingångar 8 x PT10002 x Grundfos direct sensors 1 x RC21
Arbetsyta, sensors PT1000 -40 – 300 °C Grundfoss direct 0 – 100 °C
Nätverksanslutning Ethernet (optional) CAN bus
Läsning och skrivning MicroSD reader
Relä utgang Max. 3,15 A 250 V AC/3,15 A 30 VDC (Belastning: 3,15 AT)
Driftstemperatur 0-40 °C
Lagringstemperatur 0-60 °C
Max. fuktighet Max. 85% fuktighet, no condensation

Har du inte hittat rätt lösning?

Kontakta oss – tillsammans kan vi hitta en lösning som passar för dig, oavsett om det är ett mekaniskt skorstensdrag – eller industriell värmeåtervinning.

Kontakta oss
Har du inte hittat rätt lösning?