Kasten Rönnowsgatan 3B 4tr - 302 94 Halmstad - Sverige
+46 (0)8-5000 1520
Följ oss:

RHG

RHG160 är en skorstensfläkt som används tillsammans med mindre gasspisar. Skorstensfläkten har ett horisontellt utflöde och ett inbyggt övervakningssystem som består av en brytare för tryckkontroll och en flödesmätare.RHG_web_wide

Skorstensfläkten installeras uppe på skorstenen och ger ett kontrollerat vakuum i rökkanalen och skorstenen.

RHG 160-skorstensfläkten ser till att det är ett optimalt skorstensdrag oavsett skorstenens plats, storlek eller höjd;denna lösning kan användas i både nya och befintliga installationer. Skorstensfläkten hör till ett exodraft system och måste kopplas samman med en exodraft EFC21- eller EFC25-kontroll. För matchande tillbehör se nedan.

Utformning

RHG160 är gjord av korrosionsbeständig, gjuten aluminium och är utformad för drift i varma och frätande miljöer.

Skorstensfläkten kan motstå rökgastemperaturer på upp till 200 ° C. Skorstensfläkten har ett centrifugalt fläkthjul som är inneslutet med en värmetålig asynkron motor med konstant smorda kullager som har utvecklats speciellt för att användas vid höga temperaturer.

Motorn har placerats så att den är skyddad från rökgaserna och en nedkylningsplatta ser till att motorn är ständigt nedkyld. Kabeln är värmetålig och belastningsfri, samt skyddad genom ett förstärkt slanghölje.

Allt detta gör att skorstensfläkten har en hög driftsäkerhet samt en lång livslängd.

Den inbyggda brytaren för tryckkontroll i skorstensfläkten är sammankopplad med den tillhörande exodraft kontrollen som övervakar skorstenskanalen. Om det inte finns tillräckligt med skorstenskanal så stängs gastillförseln automatiskt av för att förhindra att det läcker gas. Skorstensfläkten kan öppnas så att man lätt kommer åt motorn och brytaren för tryckkontroll kan lätt justeras.

  Varv per minut. Spänning Amp kW Vikt
RHG160 1400 1 x 230 V 0,3 A 0,09 10 kg
   Ladda ner komplett faktablad
RHG160-4-1

RHG skorstensfläkt med horisontellt utflöde och centrifugal fläkthjul är avsedd för rökgaser från öppna gassyste (eldstäder och pannor)

EFC21

EFC21 är en halvautomatisk kontroll med ett inbyggt bevakningssystem som kontrollerar exodraft skorstensfläkt tillsammans med gasanordningar. Godkänd av GASTEC.

Posted by bech_morten / Posted on 04 Jan