Kasten Rönnowsgatan 3B 4tr - 302 94 Halmstad - Sverige
+46 (0)8-5000 1520
Följ oss:

RSVG

RSVG är speciellt utvecklad för gaseldstäder och individuella gaseldade pannor.

Skorstensfläkten har ett vertikalt utflöde och ett inbyggt övervakningssystem som består av en brytare för tryckkontroll och RSVG_web_wideflödeskontroll. RSVG installeras uppe på skorstenen och skapar ett kontrollerat vakuum oavsett skorstenens placering, storlek eller höjd. Skorstensfläkten kan användas både för nya och befintliga installationer. RSVG hör till ett exodraft system och måste kopplas till en exodraft EFC21- eller EFC25-kontroll. För matchande tillbehör se nedan.

Utformning

RSVG skorstensfläkt är gjord av korrisionstålig och gjuten aluminium och är utformad för drift i heta och frätande miljöer. Skorstensfläkten kan motstå rökgastemperaturer på upp till 200 ° C och levereras med ett centrifugalt fläkthjul som möjliggör en hög verkningsgrad.

Skorstensfläkten har en sluten värmetålig asynkron motor med kontinuerligt smorda kullager som är speciellt utvecklad för att användas vid höga temperaturer.

Motorn är placerad så att den är skyddad från rökgaserna och ett särskilt nedkylande skovelhjul samt nedkylande lufthål försäkrar att motorn ständigt hålls nedkyld. Kabeln är värmetålig och belastningsfri, samt skyddad genom ett förstärkt slanghölje.

Allt detta gör att skorstensfläkten har en hög driftssäkerhet och ett långt driftsliv.

Integrerad säkerhet

Den inbyggda brytaren för tryckkontroll som finns i skorstensfläkten är ansluten till den tillhörande exodraft kontrollen som övervakar den helsäkra funktionen. Den helsäkra funktionen övervakar om det är tillräckligt med skorstensdrag. Om så inte är fallet, stängs gastillförseln av och förhindrar därmed gasläckor.

Skorstensfläkten kan öppnas så att den är lättillgänglig för underhåll och reparationer och ett rostfritt säkerhetsnät är monterat för att skydda fingrar och fåglar.

  Varv per minut. Spänning Amp kW Vikt
RSVG200 1400 1 x 230 V 0,35 A 0,08 18 kg
RSVG250 1400 1 x 230 V 0,80 A 0,18  27 kg
RSVG315 1400 1 x 230 V 1,80 A 0,37  37 kg
RSVG200-4-1

Fyrkantig skorstensfläkt med vertikalt utflöde för eldstäder (gas). Kapacitet på upp till 1,100 m3/timme. Enpolig motor och centrifugalt fläkthjul.

RSVG315-4-1

Fyrkantig skorstensfläkt med vertikalt utflöde för eldstäder (gas). Kapacitet på upp till 3,000 m3/timme. Enpolig motor och centrifugalt fläkthjul.

EFC21

EFC21 är en halvautomatisk kontroll med ett inbyggt övevakningssystem som kontrollerar exodraft skorstensfläkten tillsammans med gasanordningen. Godkänd av GASTEC.

Flänsar

Exodraft flänssystem används för att montera exodraft skorstensfläktar på stålskorstenar.

Posted by bech_morten / Posted on 04 Jan