Kasten Rönnowsgatan 3B 4tr - 302 94 Halmstad - Sverige
+46 (0)8-5000 1520
Följ oss:

EBC10v2

EBC10v2 är en automatisk styrning med en tryckgivare (XTP) för en panna och andra installationer där någon from av värmekälla är ansluten till skorstenen.

Tack vare XTP-sensorn, som är installerade i skorstenen, övervakas trycket och bibehålls med en reglering av skorstensfläktens hastighet.

Styrningen har ingång och utgång för en panna eller konstantdrift vid annan värmekälla.

EBC10v2 erbjuder även möjligheten att koppla in en extern alarmsensor!  För att nyttjas till andra drift system exempelvis fastighets förvaltningssystem.

Funktion

När pannan eller uppvärmningssystemet sätter igång så skickas en signal till EBC10v2:n som sätter igång skorstensfläkten på full fart. När styrningen får signalen att det önskade undertrycket i skorstenen har uppnåtts, skickas en signal för att sätta igång pannans brännare. Vid drift med annan värmekälla så är fläkten i drift hela tiden och tryckgivaren känner av förändringarna som sker och reglerar fläkten hastighet steglöst för att hålla det inställda trycket.

Därmed garanteras alltid det nödvändiga skorstensdraget , vilket säkerställer de bästa och mest ekonomiska driftförhållanden.

Om skorstensdraget faller under det inställda värdet, regleras skorstensfläktens hastighet tills det nödvändiga skorstensdraget uppnåtts.

EBC10v2 har en extern utgång för alarm för integrering med ett fastighetsförvaltningssystem etc.

Styrning EBC10v2
Dimensioner (H x W x D) 175 x 175 x 110 mm
Vikt 1,5 kg
Skyddskategori (IP) IP 54
Styrning range 0 Pa – 150 Pa
Belastning 4.0T
Spänning 230 V AC, 50 Hz
Energiförbrukning 350 W
Miljötemperatur -20 ºC – +50 ºC
Material ABS PA758
XTP sensor: EBC10v2
Dimensioner (H x W x D) 75 x 92 x 49 mm
Miljö temperatur 0 ºC – +70 ºC
Max. avstånd till från EBC10v2 100 m
Skyddskategori IP 54
Inputs Styrning: EBC10v2
Digital inputs (D11) 18 – 230 V AC/DC
Pressure sensor, input (XTP) 0 – 10 VDC, 20 mA
Pressure switch, input (PDS) 24 V DC, 20 mA
Inputs Styrning: EBC10v2
Digitala ingångarrelay (DO1) 250 V AC, 8A, AC3
Motor control, supply voltage motor -3 %, 3A AC3
Strömtillförsel vid 24 V 100 mA
DC alarm utgångsrelä 250 V AC, 8A AC3
Styrning EBC10v2
EBC10_0973-4C-path
EBC10v2 är en automatisk kontroll för exodraft skorstensfläktar på pannor och andra värmekällor.
Posted by cst / Posted on 14 Apr