Kasten Rönnowsgatan 3B 4tr - 302 94 Halmstad - Sverige
+46 (0)8-5000 1520
Följ oss:

EFC16

EFC16 är en elektronisk hastighetsstyrning för manuell drift av exodrafts skorstensfläktar. Hastigheten på skorstensfläktens motor kan kontinuerligt kontrolleras med EFC16-styrningen och skorstensfläktens kapacitet kan därmed varieras från 25% till 100%.EFC16_web

Detta gör att du kan anpassa din skorstensfläkt enligt aktuella behov, oavsett om du antänder elden, lägger till bränsle till elden eller den pågående uppvärmningen.

En av/på-brytare är inbyggd i reglaget för hastighetsstyrningen; även en minimumtrimmer och en LED-lampa som tänds när styrningen är på, är installerade.

Funktioner

EFC16-styrningen har ett vred med vilket skorstensfläktarna kan slås på och av, och skorstensdraget kan regleras till önskad nivå.

Ju längre mot höger som vredet vrids, efter av/på-positionen, desto långsammare går skorstensfläkten.

En reparationsbrytare REP-AFB eller motsvarande måste fästas på skorstenen för EFC16 kontrollen.

Vänligen märk att EFC16 måste installeras av en auktoriserad elektriker.

Beskrivning EFC15 EFC16 EFC35
Höjd (mm) 79

85 102
Bredd (mm) 52 85

74

Djup (mm) 57 52 67
Max. load 1,5 A 1,5 A 3,5 A
Belastning T 1,6 AH T 1,6 AH T 4 AH
Spänning 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz
Miljö temperatur 0 ºC – +40 ºC 0 ºC – +40 ºC 0 ºC – +35 ºC
Skyddskategori IP 30 IP 30 IP 30
Material ABS ABS ABS
Färg Vit Vit Vit
Styrning EFC16

EFC16 är en manuell styrning med ett roterande vred

Posted by bech_morten / Posted on 04 Jan