Kasten Rönnowsgatan 3B 4tr - 302 94 Halmstad - Sverige
+46 (0)8-5000 1520
Följ oss:

EFC18

EFC18-styrning är en manuell 9-hastighetskontroll med en inbyggd automatisk start/stopp-funktion för exodrafts skorstensfläkt.

Den inbyggda boostfunktionen gör det lättare att hitta problem med tändningen och tack vare de nio inställningarna är det lätt att anpassa tändningen, fylla på bränsle för elden eller justera pågående uppvärmning.

EFC18 kommer med en temperatursensor för montering under EFC18_webskorstensfläkten.

Funktion

EFC18 är en styrning som aktiverar skorstensfläkten genom att du trycker en gång på knappen på styrningens frontpanel. Under de första sju minuterna av startfunktionen suger skorstensfläkten på maximal styrka så att när man tänder elden förekommer inte någon rök eller damm inne i rummet.

När startfunktionen är över återvänder rökkanalen till den senast använda inställningsnivån.

Innan man lägger mer ved på eldstaden måste man trycka ner styrningsknappen.

Precis som vid uppstart så ger styrningen ytterligare tre minuters boost för att hindra rök och damm från att komma in i rummet när eldstadens dörr är öppen. Samtidigt så kommer förbränningen igång snabbt.

Styrning EFC18:s temperatursensor registrerar slutet av förbränningen (gränsvärdet på 20, 40 eller 80 ° C, som mäts under skorstensfläkten, kan justeras) och stoppar automatiskt skorstensfläkten efter ytterligare 45 minuter. Denna funktion ser till att allt det brännbara materialet är fullständigt uppbränt och bidrar därmed till att bränslet utnyttjas säkert och optimalt.

En reparationsbrytare REPSW2x16eller motsvarande måste fästas på skorstenen för EFC18 kontrollen.

Vänligen märk att EFC18 måste installeras av en auktoriserad elektriker.

Beskrivning EFC18
Höjd (mm) 85

Bredd (mm) 85
Djup (mm) 32,5
Max. load 1,2 A
Belastning T 1,25 AH
Spänning 230 V AC, 50 Hz
Arbetsyta for sensor 50 ºC – +400 ºC
Miljö temperatur 0 ºC – +40 ºC
Skyddskategori IP 30
Material ABS
Färg Vit
Styrning EFC18

EFC18 är en manuell styrning med nio nivåer och en inbyggd automatisk start/stop funktion för exodraft skorstensfläkt.

Posted by bech_morten / Posted on 04 Jan