Kasten Rönnowsgatan 3B 4tr - 302 94 Halmstad - Sverige
+46 (0)8-5000 1520
Följ oss:

EFC21

EFC21-styrningen utvecklades för gaseldstäder som är anslutna till en exodraft-skorstensfläkt.

Styrningen övervakar den säkra funktionen och om det inte finns tillräckligt med skorstensdrag så stoppar EFC21 gastillförseln till eldstaden. Detta ser till att ingen gas kommer in i rummet.EFC21_web

Funktion

När EFC21 är påslagen så går skorstensfläkten på högsta hastighet. Om flödesmätaren bekräftar att skorstensdraget är tillräckligt så kan eldstaden tändas och skorstensfläktens hastighet kan regleras till ett tidigare inställt värde.

Skorstensfläkten stannar när EFC21 stängs av. Det är dock möjligt att programmera en försenad avstängning på tre minuter så att alla resterande partiklar kan komma ut.

Om skorstensdraget stängs av under normala driftsförhållanden så ökar styrningen automatiskt skorstensfläktens hastighet för att kompensera för denna skillnad. Detta kan, till exempel, vara fallet under extremt blåsiga dagar som ger ett motsvarande nedåtriktat drag i skorstenen.

Om skorstensdraget inte är tillräckligt så stänger EFC21 av gastillförseln.

Styrningen är utvecklad enligt BS 5440: Part 1 (2000), BS 6644 (1991), direktiv om gasanordningar 90/396 / EEC, EN 298 (2003) och andra relevanta europeiska regler.

EFC21 måste installeras av en auktoriserad elektriker.

Beskrivning EFC21
Höjd (mm) 85
Bredd (mm) 126
Djup (mm) 32
Failsafe pressure control (PDS) 24 V DC (supply for closed circuit)
Belastning 3,15 A T
Spänning 230 V AC, 50 Hz
Skorstensfläkt utflöde 1,8 A/230 V (AC 3)
Utgång, gas magnetventiler (SMG) 230 V AC, max. 100 VA
DIP brytarinställningar Manuell inställning med 3-minuters caster
Inställningar för skorstensfläktens hastigheter potentiometer på kretskortet
Input, remote on / off button 24 V DC(supply for closed circuit)
Relä utgång Max. 3,15 A 250 V AC/3,15 A 30 VDC (Belastning: 3,15 AT)
Miljö temperatur 0 ºC – +40 ºC
Skyddskategori IP 30
Material ABS plastic
Färg Vit
GASTEC-approval Certifikat-nr.: PIN:0063BT1395
Styrning EFC21

EFC21 är en halvautomatisk styrning med ett inbyggt övervakningssystem som kontrollerar exodraft skorstensfläkt i anslutning till gasanordningar.

Gas magnet valv

Gas magnet valv för att sätta på och av gasen

Posted by bech_morten / Posted on 04 Jan