Kasten Rönnowsgatan 3B 4tr - 302 94 Halmstad - Sverige
+46 (0)8-5000 1520
Följ oss:

Gasmagnetventiler

exodrafts gasmagnetventiler används tillsammans med  EFC21-styrningen, och öppnar eller stänger gastillförseln i samband med input från EFC21.

Ventilen öppnar gastillförseln, när det korrekta flödet mäts i skorstenen, och förbränning kan sätta igång.

Om styrningen får signal om att flödet är lågt, stängs ventilen och risken för gasläcka kan elimineras.

Gasmagnetventil SMG12

Gasmagnetventil för ½-tumsrör. Används tillsammans med EFC21 styrning

Gasmagnetventil SMG14

Gasmagnetventil för ¼-tumsrör. Används tillsammans med EFC21 styrning

Posted by bech_morten / Posted on 04 Jan