Kasten Rönnowsgatan 3B 4tr - 302 94 Halmstad - Sverige
+46 (0)8-5000 1520
Följ oss:

Tillbehör för värmeåtervinning

För att garantera en säker och effektiv drift måste exodraft CHR P/P-S- värmeåtervinningsaggregat alltid användas tillsammans med exodrafts originaltillbehör.Sensor til varmemængdemåling

3-vägs-blandningsvalv

Blandningsvalvet ser till att cirkulation till ackumulatortanken bara sker när vattnet uppnår önskad temperatur.

Om vattnet inte har den önskade temperaturen, cirkuleras det tillbaka till värmeväxlaren tills den önskade temperaturen uppnås.

Motor för blandningsvalv

Motor för att kontrollera ett 3-vägs-blandningsvalv.

Säkerhetstemperaturbrytare

Säkerhetsvalv

Temperaturmätare för att kontrollera en ytterligare ackumulatortank.

Temperaturmätare för att kontrollera en ytterligare ackumulatortank.

Utjämningsvalv

Utjämningsvalv med inbyggd flödesmätare och mätarglas.

Sensor för att mäta värmekvantitet

En flödesmätare, som när den används tillsammans med EHC-styrningen, mäter mängden av återvunnen energi.

3-vägs-blandningsvalv, ¾-tum
Ett blandningsvalv med ¾-tum koppling ser till att cirkulation till ackumulatortanken sker när vattnet har uppnått önskad temperatur.

3-vägs-blandningsvalv, 1 tum
Ett blandningsvalv med 1-tum koppling ser till att cirkulation till ackumulatortanken sker när vattnet har uppnått önskad temperatur.

3-vägs-blandningsvalv, 11/4-tum
Ett blandningsvalv med 11/4- tum koppling ser till att cirkulation till ackumulatortanken sker när vattnet har uppnått önskad temperatur.

Motor för blandningsvalv
Motorenhet för styrning av blandningsvalvet i värmeåtervinningsaggregatet. Används tillsammans med styrning EHC20 (230 V).

Sensor för mätning av värmekvantitet, ¾-tum
Flödesmätaren kan mäta, när den används tillsammans med EHC styrningen, mängden återvunnen energi (¾-tumskoppling).

Sensor för mätning av värmekvantitet, 1 tum
Flödesmätaren kan mäta, när den används tillsammans med EHC styrningen, mängden återvunnen energi (1- tumskoppling).

Sensor för mätning av värmekvantitet, 11/4-tum
Flödesmätaren kan mäta, när den används tillsammans med EHC styrningen, mängden återvunnen energi (11/4- tumskoppling).

Säkerhets temperaturbegränsare
Säkerhetsvalv

Temperaturmätare för att styra cirkulationen till ytterligare en ackumulatortank.
Temperaturmätare för att styra cirkulationen till ytterligare en ackumulatortank.

Utjämningsvalv, ¾-tumskoppling
Utjämningsvalv med inbyggd flödesmätare och mätarglas (¾-tumskoppling)

Utjämningsvalv, 1- tumskoppling (10-40 L/min)
Utjämningsvalv med inbyggd flödesmätare och mätarglas (1- tumskoppling, 10-40 L/min)

Utjämningsvalv, 1- tumskoppling (6-20 L/min)
Utjämningsvalv med inbyggd flödesmätare och mätarglas (1- tumskoppling, 6-20 L/min)

Utjämningsvalv, 1 1/4- tumskoppling
Utjämningsvalv med inbyggd flödesmätare och mätarglas (1 1/4- tumskoppling)

Utjämningsvalv, 1 ½- tumskoppling
Utjämningsvalv med inbyggd flödesmätare och mätarglas (1 ½- tumskoppling)

Utjämningsvalv, 2- tumskoppling
Utjämningsvalv med inbyggd flödesmätare och mätarglas (2- tumskoppling)

Posted by bech_morten / Posted on 04 Jan