Kasten Rönnowsgatan 3B 4tr - 302 94 Halmstad - Sverige
+46 (0)8-5000 1520
Följ oss:

Varmeatervinning hos Staehle GmbH

Tyskbaserade G. Staehle GmbH är en av de tre europeiska tillverkarna av aerosolburkar. Företaget har produktionsanläggningar i både Stuttgart och Schifferstadt. Som ett ansvarsfullt företag är Staehle stolta över sin hållbarhet och miljömedvetenhet och har sedan 2015 blivit ISO 50001-certifierad med hjälp av ett energiledningssystem som fokuserar på minskning och övervakning av koldioxidutsläpp. Därför tog Staehle i beräkningen av den nya produktionslinjen i Schifferstadt hänsyn till avgasvärmeåtervinning.

Processen att producera de tunna aluminiumplåtarna som aerosolburkarna därefter tillverkas av resulterar i gaser, vilka måste behandlas. Därför går gaserna genom en 700-graders termisk efterförbränning vilket gör dem säkra att släppa ut i miljön. Staehle ville använda de höga avgastemperaturerna från efterförbränningen och förvandla de till varmvatten som levereras till sitt lagers värmesystem.

exodraft valdes som leverantör av hela skorstenssystemet inklusive utblåsningsvärmeåtervinning för den nya produktionslinjen. Enligt Marc Oliver, Staehle VD, var orsaken till att Staehle valde Exodraft som leverantör, att exodraft kunde erbjuda den mest kompakta och effektiva värmeåtervinningsenheten på marknaden som en nyckellösning. “När den nya anläggningen startades blev det snart klart att prestanda data som utlovas i erbjudandet från Exodraft hade blivit fullständigt uppfyll, till och med överträffades värdena som var uträknade från början.” Projektet genomfördes 2016, tillsammans med den allmänna entreprenören, värmeingenjörer, elektriker och skorstensbyggare.

Systemet var skräddarsytt och utformat för att bli inkorporerat i produktionsprocessen. En hög grad av flexibilitet och kommunikation garanterade att integrationen mellan byggnaden och produktionslinjen genom skorstens- och värmeväxlarteknik kunde realiseras. Den ackumulerade återvunna energin från avgaserna kan övervakas kontinuerligt på display-skärmen. Sedan oktober 2016 har Staehle uppvärmt sina lager på 7.500m² med ett system för avgasvärmeåtervinning, vilket minimerar värmekostnaden, vilket inte bara skyddar miljön utan också bekämpar stigande uppvärmningskostnader.

Besök exodraft-varmeatervinning.se för mer information angående avgasvärmeåtervinning.

Posted by bech_morten / Posted on 03 Apr