tysk flag danish flag uk flag US flag norsk flag fransk flag finsk flag

ESP Partikel Filter

Exodraft ESP-partikelfiltret är utformat för att filtrera bort farliga och ultrafina partiklar från rökgasen i din vedspis eller eldstad.

Exodraft ESP partikelfilter levereras med en självrengörande funktion och en katalytiskliknande teknik.

Rekommenderad kundpris; 22.275 SEK (inkl. moms) – Priset är exklusive montering och monteringstillbehör.

Beskrivning

Partikeluppbyggnad

Partikelfiltret minskar antalet partiklar med 95% (fina och ultrafina partiklar) samt minskar den totala partikelmassan med 70%-75%. Mätningar utfördes enligt den norska standarden NS3058 som motsvarar utomhusluftförhållanden.

Det elektrostatiska partikelfiltret installeras ovanpå skorstenen, där det är kallast, och använder en högspänningselektrod för att ladda partiklarna i rökgasen, vilket får dem att samlas inuti filtret.

per-filter-redCST-small

Skorstensfläkt?

ESP-partikelfiltret levereras med en integrerad skorstensfläkt i sin övre del. En skorstensfläkt är en fläkt som säkerställde ett drag i skorstenen, vilket gör det lättare att tända eldstaden samt hjälper till att förhindra rök in i rummet.

Utan detta tillförlitliga mekaniska drag är du i händerna på skorstenens naturliga drag som kan variera beroende på utetemperatur, vind och lufttryck

 

Vill du veta mer?

Läs FAQ här
esp10-black-open-points-SE-min

Varför ska du ta bort rökgaspartiklar?

Mest rökgaspartiklar har en storlek mindre än 0,1 μm som är 1000 gånger mindre än ett människohår. Eftersom den mänskliga kroppens endast kan fånga partiklar som är större än 2,5 μm, fortsätter de mindre partiklarna till lungor och blodkärl, vilket orsakar astma, andningsproblem och/ eller inflammationer och är skadlig för din hälsa.

Partikelfiltret fångar och eliminerar både stora och ultrafina partiklar, vilket eliminerar hälsorisken.

Monteringstillbehör

Adaptrar finns för montering på stål- och tegelskorstenar, precis som det finns en fläns för stabilisering på tegelskorstenar.

Läs vår broschyr
esp10-filter-mounting-accessories-SE-1100x1500-min

Översikt

  • Högeffektivt Elektrofilter (ESP)
  • 95% minskning av antalet partiklar*
  • 70-75% minskning av den totala partikelmassan*
  • Automatisk rengöringsfunktion (självrengörande)
  • Integrerad skorstensfläkt

* vid 35 °C kondenserad rökgas (NS3058-2), simulera verkliga förhållanden.

Läs vår manual
Infografik SE GIF

Självrengörende funktion

Partiklarna samlas in i filtret genom att elektrostatiskt ladda rök partiklarna och fånga dem inuti filtret, där den självrengörande funktionen hos ESP kommer att få en del av partiklarna att förbrännas. De återstående partiklarna släpps ner i skorstenen, som kommer att brännas upp vid nästa eldning, vilket eliminerar behovet av manuell rengöring av filtret.

En rengöringslucka kan levereras för installation mellan skorstenen och filtret, om nationell lagstiftning kräver sotare åtkomst från toppen av skorstenen.

Case: Partikelfilter i Köpenhamn

I Köpenhamn i Danmark har den privatpraktiserande psykologen Vibeke Møller ett orangeri som fungerar som hennes mottagning. Vibeke har låtit installera en vedeldad braskamin för att värma upp orangeriet men hon är också medveten om problemet med partikelutsläpp.

Case

Installations video

Se våran installations video som visar steg för steg hantering och installation av Exodraft’s partikelfilter.

Videon visar bland annat borttagning av transport locket, kontroll av elektroden samt montering på en stål och murad skorsten.

Vad gör Exodrafts kaminfilter för FNs världsmål nr. 3?

”Att försäkra hälsosamma liv och främja välmående i alla åldrar är grunden till en hållbar utveckling.”.

Både våra skorstensfläktar och partikelfilter för vedeldning bidrar till en inte obetydlig minskning av hälsoskadliga partiklar, både i människors hem, men också i naturen.

Därför hjälper dessa produkter till att säkerställa ett hälsosamt liv och välbefinnande varhelst de installeras.

3-god-halsa-och-valbefinnande
Tekniska specifikationer
Produktsortiment
Tillbehör
FAQ

Beskrivning ESP Partikelfilter
Höjd (mm) 950
Bredd (mm) 265
Vikt utan adaptor (kg) 13

Har du inte hittat rätt lösning?

Kontakta oss – tillsammans kan vi hitta en lösning som passar för dig, oavsett om det är ett mekaniskt skorstensdrag – eller industriell värmeåtervinning.

Kontakta oss
Har du inte hittat rätt lösning?