tysk flag danish flag uk flag US flag norsk flag fransk flag finsk flag

skorstensfläktar

PROBLEM MED ATT TÄNDA ELDEN

Om du har problem med att tända elden kan det vara så att du använder felaktig ved eller att det finns brist på skorstensdrag.

Skorstensdrag orsakas av variationen mellan den låga yttertemperaturen och den höga skorstenstemperaturen. Det kan vara svårt att tända en eld om skorstenen inte nyttjats under en tid vilket medför att det blir dåligt drag.

Ved som används för att tända elden måste vara torr och du måste börja med små bitar av trä när du tänder elden. Därigenom kommer elden att växa snabbt och utveckla den nödvändiga värmen för ett ordentligt skorstensdrag.

RÖK I VARDAGSRUMMET

Skorstensdraget är förmodligen inte tillräckligt om rök kommer från eldstaden/kaminen. Om du bor i ett hem med ett ventilationssystem eller en spisfläkt kan skorstenensdraget minskas.

Rök kan också sippra ut ur eldstaden om det finns en obalans mellan storleken på enheten och storleken på skorstenen. Det naturliga draget stimuleras av vädret och kan därför skilja sig åt.

Komponenter såsom höjden av skorstenen i proportion till höga byggnader eller liknande konstruktioner i området kan också påverka det naturliga draget negativt. I flera fall kan det utveckla kallras, vilket kan resultera i att rök kommer ut i ett rum.

RÖKLUKT OCH SOT PROBLEM

När sot samlas runt dörren till kaminen och du kan känna lukten är det på grund av otillräcklig förbränning. Problemet kan inträffa när du använder fuktigt bränsle, när du felaktigt justerar luftventilen eller om du saknar tillräckligt drag i skorstenen.

Rätt förbränning garanterar höga temperaturer och stadig lufttillförsel. Om du minskar lufttillförseln för fort kommer obrända partiklar och gaser producera illaluktande rök och sot.

ELDEN DÖR

Korrekt förbränning kräver konsekvent lufttillförsel. Det är skorstenens uppgift för att eliminera rök och skorstensdraget måste ge frisk luft i överensstämmelse med hur mycket rök eldstaden eller kaminen producerar.

DU ANVÄNDER INTE ELDSTADEN/KAMINEN KORREKT

Ett rökgasfläktsystem från exodraft tillåter dig att reglera din skorsten.

Fläkten är placerad ovanpå skorstenen och utvecklar ett sug som tillåter rökgaserna att strömma ut från skorstenstoppen, i motsats till in i vardagsrummet.

Därför kan du reglera draget som krävs, så att du kan njuta av elden i din braskamin eller öppna spis utan bekymmer.

RS009-016

Skorstensfläktarna typ RS från exodraft är utformade så att röken släpps ut på sidan (horisontellt).

VÄL LÄMPAD FÖR FASTA BRÄNSLEN

Skorstensfläkten kan användas för alla sorters bränsle men är framför allt lämpad för bränslepannor och eldstäder.

Det axiala fläkthjulet är gjort av rostfritt stål, vilket gör det lätt för sotaren att ta bort sot och avlagringar.

Eftersom skorstensfläkten är monterad uppe på skorstenen så bildas det ett undertryck i rökkanalen och skorstenen. Skorstensfläkten hör till ett exodraft system och måste kopplas till en exodraft styrning. För matchande tillbehör se nedan.

ROBUST UTFORMNING

exodraft RS-skorstensfläktar är utformade så de lämpar sig för kontinuerlig användning vid temperaturer på upp till 250 ° C. Skorstensfläkten är gjord av gjuten aluminium; alla skruvar och bultar är gjorda av rostfritt stål.

Motorn är en sluten, värmetålig asynkron motor med konstant smorda kullager, som är skyddade från rökgaserna.

Ett särskilt nedkylande skovelhjul och nedkylande lufthål garanterar säkert att motorn ständigt är nedkyld. Kabeln är värmetålig och belastningsfri, samt skyddad genom ett förstärkt slanghölje.

Allt detta gör att skorstensfläkten har en hög driftsäkerhet samt en lång livslängd.

Det går att öppna skorstensfläkten för att sotaren lätt ska kunna rengöra skorstenen. Det sitter ett säkerhetsnät gjort av rostfritt stål i utloppsöppningen för att skydda fingrar och fåglar.

OLIKA MODELLER FÖR MURADE OCH STÅLSKORSTENAR

RS009-016 modellerna finns i två olika versioner:

En fyrkantig monteringsplatta för murade och stålskorstenar och en åttkantig monteringsplatta för stålskorstenar som är runda ovan tak.

Vill du veta mer?